Naziv: Orah
Zemlja porijekla: Afrika
Tvrdoća:  Visoka